Moje motto : ...človek musí ostať človekom v každej pozícií...

Volám sa Rudolf Gregorovič a narodil som sa 01.09.1970 v Humennom.

Základné vzdelanie som absolvoval na ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom v rokoch 1976-1984. Stredoškolské vzdelanie som získal na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove v rokoch 1984 - 1988. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa som absolvoval v rokoch 1988 – 1992 na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte hospodárskej informatiky v Bratislava, ktoré som ukončil titulom Ing. V roku 2011 som ukončil štúdium na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove s titulom Mgr.

Počas svojej pracovnej kariéry som absolvoval množstvo kurzov a seminárov z oblasti profesionálnej komunikácie, manažmentu, zavádzania systémov kvality. Pracoval som v súkromných aj v štátnych firmách a organizáciách. Po skončení vysokej školy som v roku 1992 nastúpil do firmy Stavbyt 07, Košice, kde som pracoval na výstavbe bytových domov v Ivano-Frankovsku na Ukrajine. V rokoch 1993 – 1998 som pracoval v Národnej banke Slovenska, expozitúra Humenné ako pokladník. V rokoch 1998 – 1999 som pracoval v Prešove pre Hasičskú poisťovňu, a.s., Bratislava ako oblastný riaditeľ Prešovského kraja. Po organizačných zmenách som krátku dobu v roku 1999 pracoval pre rodinnú firmu ako riaditeľ spoločnosti. V rokoch 1999 – 2002 som zastával funkciu námestníka pre HTČ v Štátnom zdravotnom ústave vo Vranove nad Topľou. V období od 2002 – 2009 som pracoval opäť v Prešove a to v rokoch 2002 – 2004 v súkromnej firme ako ekonomický riaditeľ spoločnosti a v rokoch 2004 – 2009 vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni ako zástupca riaditeľa krajskej pobočky. Od roku 2009 pracujem v rodinnej firme zaoberajúcej sa stavebníctvom a obchodom.

Od roku 2002 som zapísaný na Úrade pre verejné obstarávanie ako osoba odborne spôsobilá pre výkon verejného obstarávania. Od roku 2004 som predsedom Občianskeho združenia AURA, Humenné ako neziskového združenia, ktorého cieľom je podporovať vznik a prevádzku súkromných materských škôl, integrovať do týchto zariadení deti s ľahkou psychickou alebo fyzickou poruchou, podporovať vzdelávanie a získavanie nových poznatkov o výchovno-vzdelávacích prostriedkoch pre učiteľky materských škôl.

Vo voľbách v roku 2010 som bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Humennom. Som členom finančnej a bytovej komisie. V roku 2013 som bol Mestským zastupiteľstvom v Humennom zvolený za člena predstavenstva 1. Humenská, a.s. a za konateľa Humenskej televízie, s.r.o. .

Som ženatý. S manželkou Gabikou, ktorá je riaditeľkou súkromnej materskej škôlky máme 1 dcéru, ktorá momentálne študuje a pracuje v Londýne.

Pasívne ovládam ruštinu, angličtinu a nemčinu. Ovládam prácu s počítačom (certifikát ECDL). Mojou záľubou je cestovanie, šport (tenis, plávanie), sauna, hudba, film, poľovníctvo, príroda, zberateľstvo.

Humenné, 16.10.2014

... je o ľuďoch, ktorí sú ochotní obetovať svoj um a čas pre rozvoj mesta ...
... je o ľuďoch, ktorí namiesto rečí vykonávajú činy v prospech mesta a jeho obyvateľov...
... je o ľuďoch, ktorí namiesto vyvolávania konfliktov, hľadajú riešenie k daným problémom...


15. novembra 2014 svojim hlasom urobíme ďalší krok k riešeniu problémov, ktoré nás obklopujú...

... pre deti, mládež a seniorov – dobudovanie detských ihrísk aj s priľahlým okolím (oplotenie, kamerový systém), vytvorenie podmienok pre organizáciu voľného času mládeže (dostavba ďalších viacfunkčných ihrísk na streetball, nohejbal a pod., atletickej dráhy, vybudovanie cyklistického chodníka), rekonštrukcia oddychovej zóny na Laborci po súhlase SVP, š.p., Košice

... ochrana životného prostredia – separácia domového odpadu, dobudovanie ochranných prístreškov pre kontajnery na sídliskách

... bezpečnosť pre všetkých – zabezpečenie kamerového systému na miestach, kde dochádza k poškodeniu verejného majetku, oprava a dobudovanie verejného osvetlenia, vybudovanie spomaľovacích prahov na dodržiavanie povolenej rýchlosti v rámci obytných zón, zracionalizovanie dopravy a zvýšenie počtu parkovacích miest v rámci obytných zón – vyhľadaním a dobudovaním ďalších vhodných miest, vyznačením vodorovného značenia, zjednosmernením ulíc a pod.

MOST_CUP
MOST CUP - beh popri 3 mostoch - keď sa niečo podarí urobiť pre ľudí

MOST_CUP
MOST CUP - beh popri 3 mostoch

MOST_CUP
MOST CUP - beh popri 3 mostoch

kreativne_popoludnie
Kreatívne popoludnie pre deti v MsKS patrilo hlavne deťom

navsteva_obce_osadne
Návšteva obce Osadné a príjemného človeka pravoslávneho duchovného Petra Soroku

lackovsky_lesny_beh
Lackovský lesný beh - aby deti nesedeli len domas_ludmi
S ľuďmi, ktorých si nesmierne vážim - p. Bugár, p. Žitňanská


lydie_eckhardt
Po skončení úspešnej módnej prehliadky p. Lýdie Eckhardt - spolu s p. Capovou sme odovzdali výťažok 1350,-€ deťom humenských škôl

sportovy_den
Športový deň v Lackovciach a varenie fakt dobrého guľášu

londyn_kralovska_rodina
Návšteva Londýna a "kráľovskej rodiny"

londyn_panorama
Návšteva Londýna a typická panoráma

londyn.png
Návšteva Londýna

izrael_1
Návšteva Izraela spolu s mojím otcom

izrael_2


izrael_3


kyjev_2
Návšteva Kyjeva spolu s mojím bratom

kyjev_1


janko_kuric
Na akcii s Jankom Kuricom - šoumen telom aj dušou

srdce_1
Odovzdanie výťažku z benefičnej akcie "Naštartuj svoje srdce"

srdce_2
"Naštartuj svoje srdce"

srdce_3
"Naštartuj svoje srdce"

f1
Ako fanúšik F1 na Hungaroringu

egypt
Návšteva Egypta spolu s mojím najväčším pokladom

new_castle
Návšteva New Castle spolu s mojím najväčším pokladom